Raportowanie FATCA i CRS w 2018 roku – nowy formularz FAT-1

Będzie nowy formularz FAT-1 za 2017 r.

Formularz FAT-1(2) służy polskim raportującym instytucjom finansowym do składania informacji wyłącznie za rok 2016 (o których mowa w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA).

Dla raportowania w 2018 r. danych – dotyczących roku 2017 i za lata kolejne –

FULL ARTICLE http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/775656,Raportowanie-FATCA-i-CRS-w-2018-roku-nowy-formularz-FAT1.html

Tagged:

Comments are closed.